لطفا شماه همراه خود را مانند نمونه 09121234567 وارد کنید و پس از دریافت کد تایید آن را در فیلد مورد نظر قرار دهید

اطلاعات شخصی


لطفا آزمایش مورد نظر خود را از لیست زیر انتخاب کنید و اگر آزمایش مورد نظر در لیست نبود گزینه "دیگر" را انتخاب کنید

نوع آزمایش : هزینه آزمایش پی سی آر کرونا مبلغ 348 هزار تومان + هزینه نمونه گیری در منزل
آدرس روی نقشه اجباری نیست.